Peruzi Jobs

These are jobs posted on Ajira Portal daily.

TUTOR II- LIBRARIANSHIP AND INFORMATION SCIENCES - 2 POST
Tanzania Library Services Board (TLSB)

Duties

i.        Teaches up to NTA level 6 and may assist teaching in higher NTA levels;

15 hours ago


TUTOR II- RECORDS MANAGEMENT - 4 POST
Tanzania Library Services Board (TLSB)

Duties

i.        Teaches up to NTA level 6 and may assist teaching in higher NTA levels;

15 hours ago


LIBRARIAN II - 3 POST
Tanzania Library Services Board (TLSB)

Duties

i.        To assist in Cataloguing and classifying books;

ii.     ...

15 hours ago


LIBRARY ASSISTANT II - 6 POST
Tanzania Library Services Board (TLSB)

Duties

i.        To display new books and other reading materials;

ii.     ...

15 hours ago


ASSISTANT LECTURER – COMMUNITY DEVELOPMENT - 2 POST
Tengeru Institute of Community Development (TICD)

Duties

i.    Teaches up to NTA level 8 (Bachelor’s Degree);
ii.    Prepares learning resources for tutorial exercises;
iii.    Conducts research, seminars and case studies;
iv.    Carries out consultancy and community services under supervision;
v.    Supervises students’ project;
vi.    Prepares teaching manual; and
vii.    Perform any other related duties as may be assigned by the Supervisor.

15 hours ago


TUTORIAL ASSISTANT (ENVIRONMENTAL HEALTH) - 2 POST
Tengeru Institute of Community Development (TICD)

Duties

i.To teach up to NTA Level 6 (Ordinary Diploma);

ii.To assist in conducting tutorial and practical exercises for students;

iii.To prepare learning resources for tutorial exercises;

iv.To assist in conducting research;

v.To carry out consultancy and community services under supervision; and

vi.To perform any other duties as assigned by Supervisor.

15 hours ago


TUTORIAL ASSISTANT (ACCOUNTING) - 1 POST
Tengeru Institute of Community Development (TICD)

Duties

i.        To teach up to NTA Level 6 (Ordinary Diploma);

15 hours ago


TUTORIAL ASSISTANT (SOCIAL WORK) - 2 POST
Tengeru Institute of Community Development (TICD)

Duties

i.        To teach up to NTA Level 6 (Ordinary Diploma);

15 hours ago


LIBRARY ASSISTANT I - 2 POST
Tengeru Institute of Community Development (TICD)

Duties

i.        To assist in performing of library clerical duties;

15 hours ago


FUNDI SANIFU II (MKADIRIAJI UJENZI) - 2 POST
Halmashauri ya Manispaa ya Kinondoni

Duties

i.Kufanya kazi kwa vitendo katika fani ukadiriaji ujenzi ili kumwezesha kupata sifa za kutosha kusajiliwa na Bodi ya Usajili inayowahusu wakadiriaji ujenzi,

ii.Kufuatilia upatikanaji wa taarifa na taaluma za ukadiriaji ujenzi,

iii.Kupitia mapendekezo ya makisio (project estimates) mbalimbali ya majengo yanayowasilishwa Wizarani.

 

4 days ago


FUNDI SANIFU DARAJA LA II -BOMBA - 2 POST
Halmashauri ya Manispaa ya Kinondoni

Duties

i.Kuchora na kutafsiri michoro ya mifumo ya mabomba;

ii.Kufanya makadirio ya gharama za matengenezo ya bomba;

iii.Kuhakikisha usalama na usafi wa mabomba kadri ya viwango nvya ubora;

iv.Kufanya ukarabati na matengenezo ya mifumo ya mabomba;

v.Kufanya ukaguzi na kushauri juu ya mifumo ya mabomba ya maji na maji taka;

vi.Kushirikiana na wafanyakazi wengine katika kutimiza malengo ya Shirika;

vii.Kufanya kazi nyingine kama utakavyolekezwa na kiongozi wako.

 

4 days ago


FUNDI SANIFU - MAJENGO (TECHNICIAN II ARCHITECTS) - 2 POST
Halmashauri ya Manispaa ya Kinondoni

Duties

i.Kufanya kazi kwa vitendo katika fani usanifu majengo ili kumwezesha kupata sifa za kutosha kusajiliwa na Bodi ya Usajili inayowahusu Wasanifu majengo,

ii.Kufuatilia upatikanaji wa taarifa na taaluma za usanifu wa majengo,

iii.Kupitia mapendekezo ya miradi (project proposals) mbalimbali ya majengo yanayowasilishwa Wizarani.

 

4 days ago


FUNDI SANIFU DARAJA LA II (UMEME) - 2 POST
Halmashauri ya Manispaa ya Kinondoni

Duties

i.Kufanya ukaguzi wa ubora wa magari ya Serikali na kurekebisha ipasavyo;

ii.Kufanya upimaji wa Mitambo na Umeme kufuatana na maelekezo ya Mhandisi;

iii.Kufanya matengenezo ya mifumo ya umeme;

iv.Kufanya kazi za kutengeneza mitambo,magari na vifaa vya umeme; na

v.Kufanya usanifu wa miradi midogo midogo ya umeme (kusimamia jinsi ya kufunga mashine mpya zinazowekwa kwenye karakana za Ufundi na Umeme.

 

4 days ago


FUNDI SANIFU DARAJA LA II (UJENZI) - 5 POST
Halmashauri ya Manispaa ya Kinondoni

Duties

i.Kufanya kazi za ujenzi wa kuta za nyumba na kupaka rangi na kufunga mabomba;

ii.Kuchonga vifaa vya nyumba za serikali ikiwa ni pamoja na samani “furniture”;

iii.Kufanya kazi za upimaji (survey) wa barabara, majengo na mifereji kama atakavyoelekezwa;

iv.Kuwapangia kazi Mafundi sanifu wasaidizi na kuhakikisha wanamaliza kama ilivyopangwa.

 

4 days ago


MKADIRIAJI UJENZI DARAJA LA II - 6 POST
Halmashauri ya Manispaa ya Kinondoni

Duties

i.Kufanya kazi chini ya uangalizi wa Mkadiriaji Ujenzi aliyesajiliwa na bodi ya usajili husika kama “Proffesional Quantity Surveyor”;

ii.Kutoa ushauri kuhusu makadirio ya gharama za awali za ujenzi.

iii.Kuandaa Mipango na Makisio ya gharama za ujenzi na zabuni (Bill of Quantity.

iv.Kukagua na kutathmini kazi inayoendelea kwa ajili ya malipo katika hatua mbalimbali za mradi

v.Kuandaa na kutathmini gharama za kazi za ziada zinapotokea (Evaluation of Variations) 

vi.Kuandaa Mahitaji ya Miradi ya Ujenzi (Project resources) na 

vii.Kazi nyingine utakazopangiwa na Mwajiri wako

 

4 days ago


MSANIFU MAJENGO DARAJA LA II - 3 POST
Halmashauri ya Manispaa ya Kinondoni

Duties

i.Kuandaa Mpango wa mahitaji ya kiufundi na bajeti ya mradi husika

ii.Kukagua eneo la mradi na kuandaa taarifa

iii.Kushauri kuhusu uteuzi wa makandarasi na wataalamu wengine wa mradi

iv.Kufanya upekuzi yakinifu wa mradi

v.Kufanya tathmini ya athari za kimazingira ya mradi husika

vi.Kuandaa michoro ya awali (outline proposals) na michoro yenye mahitaji kamili ya mradi (scheme designs)

vii.Kufanya ukaguzi wa mara kwa mara wa eneo la miradi (Regular site visits)

viii.Kushauri kuhusiana na miliki ya majengo ya kale

ix.Kukagua majengo ambayo yamekamilika kujengwa kwa madhumuni ya kutoa ushauri ili jingo liweze kupatiwa hati ya kutumika (Certificate of Occupancy)

x.Kufanya kazi nyingine zinazoendana na fani yake kwa kadri atakavyopangiwa na...

4 days ago


MHANDISI II (UMEME) - 1 POST
Halmashauri ya Manispaa ya Kinondoni

Duties

i.Atafanya kazi chini ya uangalizi wa Mhandisi aliyesajiliwa na Bodi ya Usajili ya Wahandisi (Professional Engineer) ili kupata uzoefu unaotakaiwa;

ii.Kufanya kazi kwa vitendo katika fani ya umeme ili kumuwezesha kupata sifa za kutosha kusajiliwa na Bodi ya Usajili wa Wahandisi;

iii.Kukusanya taarifa na takwimu kuhusu vifaa vya umeme na mitambo mbalimbali ndani na nje ya nchi; 

iv.Kupitia mapendekezo ya miradi (project proposals) mbalimbali ya ufundi na umeme yanayowasilishwa Wizarani; na

v.Kufanya kazi nyingine atakazopangiwa na Msimamizi wake wa kazi.

 

4 days ago


MHANDISI II UJENZI (STRUCTURAL) - 2 POST
Halmashauri ya Manispaa ya Kinondoni

Duties

i.Atafanya kazi chini ya uangalizi wa Mhandisi aliyesajiliwa na Bodi ya Usajili ya Wahandisi (Professional Engineer) ili kupata uzoefu unaotakaiwa;

ii.Kufanya ukaguzi wa barabara na madaraja mbalimbali;

iii.Kuchunguza vyanzo vya ajali barabarani;

iv.Kufuatilia utekelezaji wa Sheria na Kanuni za ujenzi wa barabara;

v.Kutayarisha bajeti ya mwaka ya ujenzi na matengenezo ya barabara na madaraja;

vi.Kusimamia na kuratibu kazi za barabara na madaraja zinazotolewa na Makandarasi; na

vii.Kufanya kazi zingine atakazopangiwa na Msimamizi wake wa kazi.

 

4 days ago


MHANDISI II- (UJENZI) - 5 POST
Halmashauri ya Manispaa ya Kinondoni

Duties

i.Atafanya kazi chini ya uangalizi wa Mhandisi aliyesajiliwa na Bodi ya Usajili ya Wahandisi (Professional Engineer) ili kupata uzoefu unaotakaiwa;

ii.Kufanya kazi kwa vitendo katika fani ya umeme ili kumuwezesha kupata sifa za kutosha kusajiliwa na Bodi ya Usajili wa Wahandisi;

iii.Kukusanya taarifa na takwimu kuhusu vifaa vya umeme na mitambo mbalimbali ndani na nje ya nchi; ...

4 days ago


SUPPLIES ASSISTANT II - 9 POST
TANZANIA RAILWAYS CORPORATION (TRC)

Duties

i.     To receive and issue goods from stores;

ii.To record stock movement;

iii.To issue gate passes;

iv.To ensure there is enough security of the warehouse/store;

v.To ensure that material received from suppliers conform to the product specifications as per official contracts;

vi.To forecast demand for materials and determine the economic order quantities;

vii.To undertake stocktaking exercises;

viii.To prepare stores management reports; and

ix.To perform any other related duties as may be assigned by immediate supervisor.

1 week ago


ACCOUNTS ASSISTANT II - 1 POST
TANZANIA RAILWAYS CORPORATION (TRC)

Duties

i. To assist in collection of revenue from the stations;

ii.To assist in keeping books of revenue collection records;

iii.To maintain of Traffic Book, Ticket indent & Control and Issuance of CTR;

iv.To control Cash Book;

v.To prepare journals; and

vi.To perform any other relevant duties that may be assigned by the supervisor. 

1 week ago


RECORDS MANAGEMENT ASSISTANT II - 5 POST
TANZANIA RAILWAYS CORPORATION (TRC)

Duties

i      To prepare file Index/Register;

ii.To maintain records/ documents in the registry;

iii.To file, dispatch and cross check correspondences;

iv.To maintain diary and records for files movements;

v.To check and cross check mails, claims and returns;

vi.To receive previews, record and facilitate filing and distribute;

vii.To receive and register incoming/outgoing mails; and

viii.To perform any relevant duties assigned by supervisors. 

1 week ago


YARD MASTER II - 1 POST
TANZANIA RAILWAYS CORPORATION (TRC)

Duties

i.  To be in-charge of a designated section of a Marshalling Yard;

ii.To be responsible for the breaking up and marshalling of trains;

iii.To place and removal of wagon;

iv.To supervise loading and unloading delivery vehicles by hand or with 

           forklift track;

v.To supervise sorting and grading Stock; and

vi.To perform any other related duties that may be assigned by the supervisor.

1 week ago


TECHNICIAN GRADE II (CIVIL TECHNICIAN) - 13 POST
TANZANIA RAILWAYS CORPORATION (TRC)

Duties

i. To undertake maintenance of bridges, culverts, building and track works;

ii.To read and review project drawings and plans to determine the sizes of structures;

iii.To prepare track maintenance plans and submit the same to Supervisor;

iv.To take part in testing construction materials and soil samples in laboratories;

v.To ensure that project construction conforms to design specifications and applicable permanent way requirements; and 

vi.To perform any other duties as may be assigned by supervisor. 

1 week ago


STATION MASTER II - 12 POST
TANZANIA RAILWAYS CORPORATION (TRC)

Duties

i. To signal, receive and dispatch trains; 

ii.To ensure that trains and traffic working at the stations are done expeditiously according to the rules and regulations; 

iii.To work as in-charge of Junior Station;

iv.To provide for safe and expeditious movement of trains, traffic and trains working, passenger and freight sales;

v.To supervise security of station installation and equipment, and general administration of the small and medium station;

vi.In-charge of a designated section of a Marshalling Yard and responsible for the breaking up and marshalling of trains;

vii.To direct, control and participate in marshalling and breaking up of train loads and clearing and placing traffic...

1 week ago


ASSISTANT INSTRUCTOR II (MECHANICAL) - 1 POST
TANZANIA RAILWAYS CORPORATION (TRC)

Duties

i. TO co-ordinate training sections in respective areas of specializations;

ii.To collect and analyses data and information for training uses in areas of specializations;

iii.To evaluate the effectiveness of Instruction under him and make appropriate reports to the principal;

iv.To supervise students on practical and practical training in respective areas of specialization;

v.To follow up and submits post training evaluation on trainees;

vi.To prepare course and lesson plans;

vii.To conduct researches in the fields pertaining to instructional needs;

viii.To make follow up and submit post training evaluation on trainees; and 

ix.To carry out any other duties as assigned by his superior. 

1 week ago


PERSONAL SECRETARY II - 4 POST
TANZANIA RAILWAYS CORPORATION (TRC)

Duties

i. To type confidential correspondences/letters, manuscripts, reports and proceedings;

ii.To make travel and hotel arrangements/booking;

iii.To cross check the availability of stationery and other working equipment for the Section/Department;

iv.To provide Secretarial Services to Senior Officers;

v.To keep records of activities and appointments;

vi.To assist in monitoring movement of files, incoming and outgoing;

vii.To attend visitors;

viii.To receive and direct telephone calls and replaying telephone messages, emails and fax messages;

ix.To organize and maintain a diary of appointments;

x.To deal with correspondence and writing letters;

xi.To organize documents and computer-based Public Relations & Communication; and

xii.To perform any other duties as may be assigned by his/her immediate supervisor. 

1 week ago


LOCOMOTIVE DRIVER II - 7 POST
TANZANIA RAILWAYS CORPORATION (TRC)

Duties

i. To perform shunting duties within the station yards, sidings and running depots within the home station;

ii.To perform shunting duties within the station yards, sidings and running depots within the home station;

iii.To check the locomotive fitness before use;

iv.To report any problem noted in the locomotive during the course of driving;

v.To record all important events occurring during shunting;

vi.To record the fuel balance on start and at the end of the shunting duties;

vii.To perform any other related duties that may be assigned by the supervisor. 

1 week ago


MUUGUZI DARAJA LA II - 20 POST
Ministry Of Health (MOH)

Duties

i.    Kufanya kazi za kiuguzi za kuhudumia wateja katika jamii, hospitali na         sehemu zote zinapotolewa huduma za afya;
ii.    Kusimamia na kuratibu kazi zote za wahudumu wa afya katika 
       sehemu yake ya kazi;
iii.    Kukusanya takwimu na kutayarisha taarifa za utendaji wake wa kazi;
iv.    Kutoa huduma kwa wagonjwa majumbani;
v.     Kutoa ushauri nasaha;
vi.    Kutoa huduma za kinga na uzazi wa mpango;
vii.   Kutoa huduma za uzazi na afya ya mtoto;
viii.  Kuelimisha wagonjwa na jamii kuhusu matatizo yao ya kiafya;
ix.    Kufuatilia utunzaji wa vitendea kazi katika maeneo yake ya kazi; na
x.     Kufanya kazi nyingine atakazopangiwa na mkuu wake wa kazi  
       zinazohusiana na elimu,...

1 week ago


AFISA MUUGUZI MSAIDIZI DARAJA LA II - 25 POST
Ministry Of Health (MOH)

Duties

i   Kutoa huduma za uuguzi;
ii   Kukusanya takwimu muhimu za afya;
iii  Kuwaelekeza kazi wauguzi walio chini yake;
iv  Kuelimisha wagonjwa na jamii kuhusu matatizo yao ya kiafya;
v   Kutoa huduma za kinga na uzazi; na
vi  Kufanya kazi nyingine atakazopangiwa na mkuu wake.

1 week ago


TABIBU/TABIBU WA MENO DARAJA LA II - 6 POST
Ministry Of Health (MOH)

Duties

i    Kazi zote zinazofanywa na Tabibu Msaidizi;
ii    Kutambua na kutibu magonjwa ya kawaida;
iii    Kusimamia utendaji wa watumishi walio chini yake na kufanya  
      upasuaji mdogo;
iv    Kushiriki katika kupanga na kutekeleza Huduma za Afya Msingi;
v    Kushauri na kuhamasisha wananchi kuchangia huduma za Afya 
      za Mfuko wa Afya ya Jamii;
vi    Kuweka kumbukumbu za vifaa na zana za kutolea huduma;
vii    Kuweka kumbukumbu, kuandaa na kutoa taarifa za utekelezaji; na
viii    Kufanya kazi nyingine atakazopangiwa na mkuu wake wa kazi.

1 week ago


MTAKWIMU DARAJA LA II - 3 POST
Ministry Of Health (MOH)

Duties

i.    Kubuni na kuendeleza mfumo wa Kitaifa wa kukusanya na kuratibu takwimu;
ii.    Kutengeneza utaratibu wa kukusanya takwimu pamoja na ule wa kuchukua takwimu za mifano/vielelezo “sampling”; na
iii.    Kukusanya, kuchambua na kuwasilisha takwimu ngazi za juu.

1 week ago


TUTORIAL ASSISTANT - CIVIL ENGINEERING - 1 POST
Mbeya University of Science and Technology (MUST)

Duties

(i)This is a training post; the staff is required to undergo a Master Degree training programme and attain a GPA of at least 4.0

(ii)Undergo an Induction course in pedagogic skills for those who had none before;

(iii)Understudy senior members, Including attending lecturers and seminars, tutorials and practical training;

(iv)Conduct tutorials, seminars and practical’s;

(v)Assist in research, consultancy and outreach activities; and

(vi)Perform any other duties that may be assigned by the relevant authorities.

1 week ago


ICT OFFICER GRADE II (DATA ANALYST) - 2 POST
e-Government Authority (eGa)

Duties

i.To identify valuable data sources and automate collection processes.

ii.To undertake preprocessing of structured, semi structured and Unstructured data:

iii.To coordinate the designing, building and deployment of business intelligence (BI) solutions (e.g reporting tools) and tools to store data (e.g OLAP cubes)

iv.To analyze large amount of information to discover trends and patterns;

v.To present information using data visualization techniques;

vi.To initiate solution and strategies to business challenges;

vii.To perform Data translation and produce useful reports;

viii.To assess the effectiveness, quality and accuracy of new data sources and data gathering techniques;

ix.To develop tools to monitor and analyses system performance and data accuracy; 

x.To monitor performance against targets...

1 week ago


ICT OFFICER GRADE II (STANDARDS AND COMPLIANCE) - 2 POST
e-Government Authority (eGa)

Duties

i.To plan, design, develop and implement e-Government Standards and Guidelines;

ii.To monitor compliance to  e-Government Standards and Guidelines;

iii.To coordinate the Preparation of hardware and Software Specifications for e-Government implementation; 

iv.To study and evaluate new global trends in e-Government Standards and Practices;

v.To plan and execute compliance audit and prepare reports.

vi.To raise  awareness to users on e-Government Standards and Guidelines

vii.To identify valuable data sources and automate collection processes.

viii.To undertake preprocessing of structured , semi structured and Unstructured data:

ix.To coordinate the designing, building and deployment of business intelligence (BI) solutions (e.g reporting tools) and tools to store data (e.g OLAP cubes)

x.To analyze large amount...

1 week ago


ICT OFFICER GRADE II (SECURITY MANAGEMENT) - 1 POST
e-Government Authority (eGa)

Duties

i.To plan, design, develop and implement ICT security policies, procedures, standards, and guidelines;

ii.To integrate ICT security into day-to-day ICT operational activities and provision of periodic security reports;

iii.To install, configuration and management of security systems/software;

iv.To provide of security advisory on various security risks, threats and vulnerabilities;

v.To support, monitor and assess ICT security compliance in the Government; 

vi.Timely handling of ICT security incidents; 

 

 

1 week ago


ICT OFFICER GRADE II (BUSINESS ANALYST) - 2 POST
e-Government Authority (eGa)

Duties

i.To analyze and perform the Institutional business process modelling as well as their association with technology solutions;

ii.To analyze and document business processes and translate these into functional specifications.

iii.To act as a bridge between business groups with need or problem and the technology teams designing/offering a solution to a problem or need;

iv.To participate in analysis of user requirements, prototyping, and integration of technological components, testing and deployment.

v.To participate in designing, development and implementation of enterprise wide applications for various channels (Web/Mobile/Desktop etc);

vi.To ensure business requirements are translated accurately into working technical designs;

vii.To participate in development of new systems, business processes re-engineering,...

1 week ago


ICT OFFICER II (DATA BASE ADMINISTRATION) - 2 POST
e-Government Authority (eGa)

Duties

i.To design database structures and objects including tablets, views, procedures functions triggers etc;

ii.To perform database performance optimization and tuning;

iii.To perform administration of systems and database, servers virtualization and server infrastructure;

iv.To manage security aspects to the assigned system, database , integrity control, related record and documents;

v.To Install, upgrade and maintenance of software application and database; 

vi.To maintain, administrate, monitor, problem management and production for databases ;

vii.To undertake daily maintenance, testing ,backup, and recovery of system and databases;

viii.To apply patches and upgrade of system and database;

ix.To install, configure, operate ,upgrade and maintain assigned system hardware , software and infrastructure;

x.To provide  appropriate infrastructure...

1 week ago


ICT OFFICER II (MOBILE APPLICATIONS) - 2 POST
e-Government Authority (eGa)

Duties

i.To design, coding, and debugging mobile based applications based on various deployment platforms (e.g. USSD, SMS, Android, IOS etc.), operating systems, programming languages, database management systems, etc., software analysis, code analysis, requirements analysis, software review, identification of code metrics, system risk analysis, software reliability analysis, etc.

ii.To provide Administration, Operation and Maintenance support of Government Mobile Platform (m-GOV)

iii.To assist and participate in analysis of user requirements, prototyping, development of new functionalities, maintenance of applications, integration of technological components, testing, deployment.

iv.To design, code and debugging SMS, USSD and mobile based applications in various software languages 

v.To support, maintain and document software functionality

vi.To...

1 week ago


ICT OFFICER II (APPLICATION PROGRAMMERS) - 6 POST
e-Government Authority (eGa)

Duties

 

i.To design, code, and debugging software applications based on various deployment platforms (e.g. web, mobile, desktop etc.), operating systems, programming languages, database management systems, etc., software analysis, code analysis, requirements analysis, software review, identification of code metrics, system risk analysis, software reliability analysis, etc.

ii.To assist and participate in analysis of user requirements, prototyping, development of new functionalities, maintenance of applications, integration of technological components, testing, deployment,

iii.To design, code and debugging web and mobile based applications in various software languages 

iv.To  analyze, code analysis, requirements analysis, software review, identification of code metrics, system risk analysis, software reliability analysis

v.To test Software...

1 week ago


MSAIDIZI WA KUMBUKUMBU DARAJA LA II - 1 POST
Parliament of Tanzania

Duties

i)     Kutafuta kumbukumbu/nyaraka/mafaili yanayohitajiwa na wasomaji;

ii)    Kudhibiti upokeaji, uandikishaji wa kumbukumbu/nyaraka;

1 week ago


AFISA HESABU DARAJA LA II (ACCOUNTS OFFICER II) - 1 POST
Parliament of Tanzania

Duties

i)     Kushiriki kuandika taarifa ya mapato na matumizi;

ii)    Kushirikiana na...

1 week ago


ASSISTANT LECTURER - HISTORY(RE-ADVERTISED) - 1 POST
Chuo Kikuu Kishiriki cha Elimu Mkwawa (MUCE)

Duties

i) To undergo an induction course in pedagogic skills for those who had none before;

ii)To carry out lectures, conduct tutorials, seminars and practical’s for Undergraduate programmes;

iii)To prepare and present case studies;

iv)To conduct and publish/disseminate research results;

v)To recognize students having difficulties, intervene and provided help and support;

vi)To participate in consultancies and community services under Supervision;

vii)To undergo postgraduate training to PhD level; and

viii)To perform any other duties that may be assigned by the relevant authorities.

 

1 week ago


ASSISTANT AIRCRAFT MARSHALLER(RE-ADVERTISED) - 16 POST
Tanzania Airports Authority (TAA)

Duties

i. To assist Aircraft Marshaller in marshalling of aircraft activities.

ii.To collect and record daily statistics on incoming and outgoing flights and passenger movements,

iii.To assist in disseminating aircraft movement information to the public address Centre and other users, 

iv.To conduct apron inspection and ensure there is no fog, spillage and any obstacles that can endanger aircraft movement and remove any obstacles which will hinder the aircraft’s maneuvering on the apron,

v.To inspect aerobridges, automatic optical guidance system, flood lights and unusual pavement condition and report any damage, spillage or un-serviceability,

vi.To observe and ensure all apron movements (vehicles, equipment’s, staff and passengers) comply...

1 week ago


ASSISTANT LECTURER - ARCHITECTURE - 1 POST
Water Institute - WI

Duties

i.To teach student in the Department under close supervision; 

ii.To prepare materials for teaching and practical exercise;  

iii.To conduct research;

iv.To carry out consultancy and services job assignment under close supervision;

v.To publish articles, books and research findings; and 

vi.To perform any other duty as may be assigned by the Superior.

 

2 weeks ago


TUTORIAL ASSISTANT – PEACE AND SECURITY - 1 POST
Institute of Accountancy Arusha (IAA)

Duties

i.To teach up to NTA level 6 (Ordinary Diploma);

ii.To assist in conducting tutorial and practical exercises for students under close supervision;

iii.To prepare learning resources for tutorial exercises;

iv.To assist in conducting research under close supervision;

v.To carry out consultancy and community services under close supervision;

vi.To perform any other related duties.

 

2 weeks ago


FILM DEVELOPMENT OFFICER II - 4 POST
Bodi ya Filamu Tanzania

Duties

i.To receive applications for filming permits and process their filming permits;

ii.To correspond with local and foreign filming permit applicants on the status of their applications;

iii.To keep and maintain details/registers/records of filming permit applications and applicants submitted to the Board; 

iv.To preview and analyze scripts, synopses, and issue reports;

v.To examine content, certify and classify all film and stage plays; 

vi.To keep and maintain the repertoire of film works submitted to the Board; 

vii.To be instrumental in safe - keeping the copies/masters (as evidences of the content certified and classified) of motion pictures submitted to the Board for certification and classification;

viii.To identify...

2 weeks ago


RANGER II - 1 POST
College of African Wildlife Management -Mweka (CAWM)

Duties

 i. Patrols study area to suppress poaching, vandalism and bush fires;

 ii. Receives orders to apprehend and evict violators of wildlife law and regulations in the study area; 

iii. Maintains cleanliness and sanitation of the study area; 

iv. Undertakes animal control activities in order to protect human life and property; 

v. Maintains infrastructure and facilities in the study area including side drains, access roads and trails; 

vi. To perform any other related duties as may be assigned by supervisor.

2 weeks ago


TUTORIAL ASSISTANT - RECORDS AND ARCHIVES MANAGEMENT - 1 POST
College of Business Education (CBE)

Duties

(i)Undergo Master’s Degree training programme;

(ii)To undergo mentorship under senior members, including attending lectures and seminars, tutorials and practical training.

(iii)Conduct tutorials and seminars; 

(iv)Assist in research, consultancy and outreach activities; and

(v)Perform any other duties that may be assigned by the Head of Department.

2 weeks ago


ARTISAN GRADE II (TAILORING) - 1 POST
Shirika la Mzinga

Duties

i.To take customer’s measurements using a tape measure.

ii.To attach labels to customers' garments to prevent any errors

iii.To modify garments according to customer instructions, which includes tapering pant legs, lining sheer garments, removing pockets, and adding padding

iv.To  Construct garments for customers based on their design ideas, specifications, and preferences

v.To discuss designs, alteration, or repair requirements with customers to ensure that their specifications are met

vi.To perform any other related duties as assigned by his/her superior

3 weeks ago