Peruzi Jobs

These are jobs posted on Ajira Portal daily.

TUTORIAL ASSISTANT (RECORDS MANAGEMENT) - 1 POST
Chuo cha Uongozi wa Mahakama Lushoto (IJA)

Duties

                      i.        Teaches up to NTA level 6 (Ordinary Diploma);

                    ii.

2 days ago


ASSISTANT LECTURER (MARKETING)(RE-ADVERTISED) - 2 POST
Chuo Kikuu Mzumbe

Duties

 

 i.Undergo an induction course in pedagogical skills for those who have not acquired them;

ii.Carry out lectures; conduct tutorials, seminars and practicals for undergraduate programmes;

iii.Prepare and present case studies;

iv.Conduct and publish/disseminate research results; 

v.Participate/contribute in curriculum development;

vi.Recognize students having difficulties, intervene and provide help and support;

vii.Guide students on various academic issues;

viii.Participate in consultancies and community services; 

ix.Supervise field practicals and undergraduate projects;

x.Attend workshops, conferences and symposia; and

xi.Perform any other duties that may be assigned by the supervisor

 

2 weeks ago


ASSISTANT LIBRARIAN(RE-ADVERTISED) - 2 POST
Chuo Kikuu Mzumbe

Duties

i.To undergo an induction course in pedagogical skills for those who had none before;

ii.To carry out lectures; conduct tutorials, seminars and practicals for undergraduate programmes in Library Studies;

iii.To prepare and present case studies;

iv.To conduct and publish/disseminate research results; 

v.To recognize students having difficulties, intervene and provide help and support;

vi.To participate in consultancies and community services under supervision; 

vii.To attend workshops, conferences and symposia; and

viii.To perform any other duties that may be assigned by the relevant authorities.

2 weeks ago


ASSISTANT RADIATION SAFETY INSPECTOR (MEDICAL DIAGNOSTIC EQUIPMENT) II - 3 POST
Tume ya Nguvu za Atomu Tanzania (TAEC)

Duties

i.To assist Senior Staff in the inspection and licensing activities;

ii.To prepare and collect data required for processing various license; application forms from prospective licensees of ionizing radiation for consideration;

iii.To prepare program of regulatory inspections of ionizing radiation practices;

iv.To arrange and make follow-up inspections for implementation of safety remedial measures;

v.To conduct radiation surveillance and quality control tests of radiation premises and equipment during inspections; and

vi.To perform any other related duties assigned by his/her seniors.

 

3 weeks ago


ASSISTANT RADIATION SAFETY INSPECTOR (NON – MEDICAL RADIATION EQUIPMENT) II - 2 POST
Tume ya Nguvu za Atomu Tanzania (TAEC)

Duties

i.To assist Senior Staff in the inspection and licensing activities;

ii.To prepare and collect data required for processing various license; application forms from prospective licensees of ionizing radiation for consideration;

iii.To prepare program of regulatory inspections of ionizing radiation practices;

iv.To arrange and make follow-up inspections for implementation of safety remedial measures;

v.To conduct radiation surveillance and quality control tests of radiation premises and equipment during inspections; and

vi.To perform any other related duties assigned by his/her seniors.

3 weeks ago


MHIFADHI WANYAMAPORI DARAJA LA III (GAME WARDEN III) - 4 POST
MDAs & LGAs

Duties

i.Kufanya doria ndani na nje ya eneo la hifadhi.

ii.Kudhibiti vitendo vya ujangili nje na ndani ya hifadhi.

iii.Kusimamia shughuli za uwindaji wa kitalii na utalii wa picha.

iv.Kulinda binadamu na mali zake dhidi ya Wanyamapori.

v.Kukusanya na kulinda Nyara za Serikali.

vi.Kufanya usafi na ulinzi wa kambi.

vii.Kusimamia uingiaji na utokaji wa watu na mali zao kwenye hifadhi.

viii.Kukusanya na kutunza vielelezo vya ushahidi na kutoa ushahidi Mahakamani.

ix.Kukagua wanyamapori kwenye mashamba na mazizi ya wanyamapori na kukusanya takwimu zao.

x.Kusimamia taratibu za kusafirisha wanyamapori hai na Nyara ndani na nje ya nchi.

xi.Kudhibiti wanyamapori waharibifu.

xii.Kudhibiti moto kwenye hifadhi na

xiii.Kufanya kazi nyingine utakazopangiwa zinazoendana na taalima yake.

 

3 weeks ago


MTUNZA NYUMBA DARAJA LA II (HOUSEKEEPER) - 3 POST
MDAs & LGAs

Duties

i.    Kuandaa vitanda;

ii.  Kuhakikisha usafi wa nguo (lines), mapazia na mazulia; na

3 weeks ago


DAKTARI WA MIFUGO DARAJA LA II - 10 POST
MDAs & LGAs

Duties

i. Kutoa huduma za afya ya mifugo.

ii.Kufanya uchunguzi wa magonjwa ya mifugo katika eneo lake la kazi kwa mujibu wa sheria.

iii.Kutayarisha na kusimamia mipango ya kuzuia, kudhibiti na kutokomeza magonjwa ya mifugo katika eneo lake.

iv.Kusimamia haki za wanyama.

v.Kushiriki katika uchunguzi wa magonjwa ya wanyama pori katika eneo lake.

vi.Kusimamia na kuratibu uzingatiaji wa Kanuni na Sheria za Magonjwa, ukaguzi wa mifugo na mazao yake na pembejeo za mifugo.

vii.Kuratibu na kusimamia shughuli za usafi wa machinjio na ukaguzi wa nyama katika eneo lake la kazi.

viii.Kuandaa taarifa ya afya ya mifugo katika eneo lake la kazi na

ix.Kufanya kazi nyingine zozote za fani yake...

3 weeks ago


MWANDAZI DARAJA LA II (WAITER GRADE II).. - 4 POST
MDAs & LGAs

Duties

i.    Kuandaamezayakuliachakula;

ii.    Kupambamezayakuliachakula;

iii.  

3 weeks ago


AFISA KILIMO MSAIDIZI DARAJA LA III - 30 POST
MDAs & LGAs

Duties

i.Kushirikiana na wakulima kuendesha mashamba ya majaribio na mashamba                         darasa;

ii.Kutembelea wakulima/vikundi vya wakulima katika mashamba yao na kutoa ushauri wa kitaalamu juu ya mbinu bora na za kisasa za kilimo cha kibiashara;

iii.Kufundisha na kuelekeza wakulima juu ya matumizi bora ya mbolea, madawa na zana za kilimo;

iv.Kukusanya na kutunza takwimu za hali ya kilimo katika Kijiji;

v.Kubuni na kuandaa vihenge vya kisasa vya hifadhi ya mazao na kutoa elimu ya matumizi sahihi ya mazao;

vi.Kutoa taarifa juu ya dalili za kuwepo visumbufu vya mimea na mazao;

vii.Kuandaa na kutumia daftari la kilimo katika kutekeleza majukumu yake ya kila siku;

viii.Kushiriki katika mchakato wa kuibua fursa...

3 weeks ago


DOBI DARAJA LA II - 4 POST
MDAs & LGAs

Duties

i.Kufanya uchambuzi wa nguo kwa ajili ya kuosha, kukausha, kunyoosha na kuzifungasha na

ii.Kazi nyingine kama atakavyoelekezwa na Msimamizi wa kazi

 

3 weeks ago


MAENDELEO YA VIJANA DARAJA LA II (YOUTH DEVELOPMENT OFFICER II) - 1 POST
MDAs & LGAs

Duties

i.Kuratibu na kusimamia utekelezaji wa sera ya vijana.

ii.Kuratibu shughuli za mikopo/mifuko ya vijana.

iii.Kuhamasisha vijana ili kufufua moyo wa kujitolea nchini.

iv.Kupanga na kuendesha mafunzo yanayohusu stadi za maisha,stadi za kazi na afya ya vijana.

v.Kukusanya takwimu mbalimbali zinazohusu vijana.

vi.Kuratibu shughuli mbalimbali za NGOs zinazoshughulikia masuala ya vijana.

vii.Kuanzisha vituo vya ushauri nasaha, ajira kwa vijana na elimu ya familia kwa kushirikiana na vyama visivyo vya Serikali (NGO).

viii.Kuandaa na kuboresha malezi ya vijana.

ix.Kuwahamasisha Waajiri na Wafadhili mbalimbali wachangie mfuko wa mikopo nafuu kwa Vijana katika maeneo mbalimbali.

x.Kukuza na kuendeleza vipaji mbalimbali walivyonavyo vijana ili kuwawezesha kujiajiri na

xi.Kuandaa mipango wa kuwahamasisha vijana ili kuanzisha miradi...

3 weeks ago


AFISA MAENDELEO YA JAMII MSAIDIZI DARAJA LA II... - 2 POST
MDAs & LGAs

Duties

i. Kuwezesha jamii kushiriki katika kubuni, kupanga, kutekeleza, kusimamia na kutathmini mipango/miradi ya maendeleo; 

ii.Kutoa na kuwezesha upatikanaji wa mafunzo kwa viongozi wa Kijiji/mtaa na vikundi mbalimbali vya maendeleo kijijini/mtaa kuhusu utawala bora na uongozi, ujasiriamali. mbinu shirikishi jamii na kazi za kujitegemea; 

iii.Kuwa kiungo kati ya wananchi, viongozi na watumishi wengine wa Serikali katika kutekeleza shughuli za maendeleo; 

iv.Kuwawezesha wananchi kupanga na kutekeleza kazi za kujitegemea katika ngazi ya Kijiji/mtaa; 

v.Kuandaa na kutoa taarifa za kazi za maendeleo ya jamii kila mwezi kwa uongozi wa kijiji na kwa Msimamizi wake wa kazi; 

vi.Kusaidia kuunda vikundi vya kijamii na vya...

3 weeks ago


FUNDI SANIFU MIFUMO YA MAJI DARAJA LA II - [PLUMBER]. - 2 POST
MDAs & LGAs

Duties

i.    Kuhakikiuwezowakisimakutoamaji;

ii.   KukaguanakufanyamatengenezoyamifumoyamajikatikamajengoyaOfisi;

iii.Kukusanyanakukaguatakwimuzamaji;

iv.

3 weeks ago


MLEZI WA WATOTO MSAIDIZI (CHILD CARE ASSISTANT) - 1 POST
MDAs & LGAs

Duties

i. Kushiriki kutekeleza mpango jumui wa Malezi, Makuzi na Maendeleo ya Awali ya watoto, (ECD integrated plan);

ii.Kuandaa na kutekeleza ratiba ya shughuli za kila siku katika kituo husika;

iii.Kubainisha na kutumia mazingira salama ya kujifunzia watoto;

iv.Kutoa rufaa ya masuala ya watoto yaliyo nje ya uwezo wake;

v.Kutambua watoto wenye mahitaji maalumu na kutoa huduma stahiki;

vi.Kushiriki katika uhamasishaji wa jamii katika kutoa huduma za malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto;

vii.Kutoa ushauri kwa wazazi/walezi kuhusu malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya watoto katika eneo lake;

viii.Kuandaa na kutoa taarifa ya utekelezaji wa shughuli za kila siku katika eneo husika;

ix.Kushiriki kwenye mchakato wa...

3 weeks ago


MPISHI II. - 15 POST
MDAs & LGAs

Duties

i.    Kupika vyakula vya aina mbalimbali;

ii.  Kutayarisha orodha ya vyakula vya mlo kamili (Balanced Diet);

iii.Kuhakikisha vyombo vya kupikia vyakula...

3 weeks ago


MHIFADHI WANYAMAPORI DARAJA LA II (GAME WARDEN II) - 5 POST
MDAs & LGAs

Duties

i.Kufanya doria ndani na nje ya eneo la hifadhi.

ii.Kudhibiti vitendo vya ujangili nje na ndani ya hifadhi.

iii.Kusimamia shughuli za uwindaji wa kitalii na utalii wa picha.

iv.Kulinda binadamu na mali zake dhidi ya Wanyamapori.

v.Kukusanya na kulinda Nyara za Serikali.

vi.Kufanya usafi na ulinzi wa kambi.

vii.Kusimamia uingiaji na utokaji wa watu na mali zao kwenye hifadhi.

viii.Kukusanya na kutunza vielelezo vya ushahidi na kutoa ushahidi Mahakamani.

ix.Kukagua wanyamapori kwenye mashamba na mazizi ya wanyamapori na kukusanya takwimu zao.

x.Kusimamia taratibu za kusafirisha wanyamapori hai na Nyara ndani na nje ya nchi.

xi.Kudhibiti wanyamapori waharibifu.

xii.Kudhibiti moto kwenye hifadhi na

xiii.Kufanya kazi nyingine utakazopangiwa zinazoendana na taalima yake

 

 

3 weeks ago


MSAIDIZI WA HESABU DARAJA LA II (ACCOUNTS ASSISTANT II) - 36 POST
MDAs & LGAs

Duties

i.Kuandika na kutunza “Regester”  zinazohusu shughuli za uhasibu;

ii.Kutunza kumbukumbu za hesabu;

iii.Kupeleka barua/nyaraka za uhasibu benki; na

iv.Kufanya kazi nyingine za fani yake atakazopangiwa na Mkuu wake wa kazi.

3 weeks ago


MSAIDIZI WA UVUVI - 4 POST
MDAs & LGAs

Duties

i.   KutoahudumayauganikwaWavuviikiwanipamojanamatumizi sahihiyazanazauvuvi.

ii.   Kukusanyatakwimunakutunzakumbukumbuzauvuvinakutoataarifa.

3 weeks ago


ASSISTANT ARTS OFFICER (ART AND DESIGN) - 2 POST
Baraza la Sanaa la Taifa (BASATA),

Duties

i.To schedule a clear calendar and lists of Fine Arts and Crafts events;

ii.To participate in Fine Arts and Crafts events (festivals, Performances, Competitions and Awards);

iii.To implement training programmes for fine arts and crafts;

iv.To attend or participate in fine arts and crafts events (festivals, Competitions, Performances and Awards);

v.To collect fine arts and crafts information; 

vi.To develop positive working relationships with artists; and

vii.To perform any other related duties as may be assigned by the supervisor.

3 weeks ago


EDITOR II - 2 POST
Shirika la Viwango Tanzania (TBS)

Duties

i       To edit manuscripts;

ii      To edit website contents;

iii     To proof read manuscripts; and

3 weeks ago


TECHNICIAN AUTOMOTIVE - 1 POST
Chuo cha Usimamizi wa Wanyamapori (MWEKA)

Duties

            i.  To participate in repair and maintenance of vehicles;

          ii. 

3 weeks ago


ASSISTANT LECTURER (FINANCIAL MANAGEMENT) - 1 POST
Chuo cha Usimamizi wa Wanyamapori (MWEKA)

Duties

i.  To teach up to NTA level 8 (Bachelor Degree);

ii.To prepare learning resources for tutorial exercises;

3 weeks ago


ASSISTANT WEIGHT AND MEASURES OFFICER II(RE-ADVERTISED) - 4 POST
Wakala wa Vipimo  (WMA)

Duties

i.To adjust measuring instruments;

ii.To care for working standards;

iii.To mobilize working tools and equipment before and after field work;

iv.Performs daily systems initialization and backups to computer systems; 

v.Perform any related duties as may be assigned by his superiors.

 

3 weeks ago


ASSISTANT LECTURER - EDUCATION - 2 POST
Taasisi ya Uhasibu Tanzania (TIA),

Duties

To prepare learning resources for practical and tutorial exercises;

ii.To conduct research, seminars and case studies;

iii.To carry consultancy and community services under supervision;

iv.To conduct lectures, research, tutorial seminars;

v.To work in cooperation with senior members of specific projects such as research and consultancy;

vi.To supervise student’s projects; and

vii.To perform any other related duties as may be assigned by supervisor.

3 weeks ago


ARTISAN II FITTER MECHANICS - 1 POST
Tanzania Engineering and Manufacturing Design (TEMDO)

Duties

                           i.        To operate different kinds of machines for cutting, rolling, drilling, bending of...

3 weeks ago


ARTISAN II - WELDING AND FABRICATIONS - 4 POST
Tanzania Engineering and Manufacturing Design (TEMDO)

Duties

              i.  To operate different kinds of machines for cutting, rolling, drilling, bending of...

3 weeks ago


ARTISAN (CAPENTRY) - 2 POST
Tanzania Engineering and Manufacturing Design (TEMDO)

Duties

          i.    To craft high quality carpentry and woodworks in manufacturing technologies, equipment and devices;

        ii.    To calculate costs and negotiate prices...

3 weeks ago


ARTISAN (PAINTING) - 1 POST
Tanzania Engineering and Manufacturing Design (TEMDO)

Duties

            i.  To crafts high quality paint manufactured technologies, equipment’s and dories’;

3 weeks ago


TECHNICIAN II MECHANICAL - 2 POST
Tanzania Engineering and Manufacturing Design (TEMDO)

Duties

         i.To supervise technicians;

        ii.To...

3 weeks ago


TECHNICIAN II BIOMEDICAL - 1 POST
Tanzania Engineering and Manufacturing Design (TEMDO)

Duties

              i.  To make, install, maintain and repair medical equipment;

           ...

3 weeks ago


ASSISTANT AIRCRAFT MARSHALLER(RE-ADVERTISED) - 1 POST
Mamlaka ya Viwanja vya Ndege Tanzania(TAA)

Duties

i. To assist Aircraft Marshaller in marshalling of aircraft activities.

ii.To collect and record daily statistics on incoming and outgoing flights and passenger movements,

iii.To assist in disseminating aircraft movement information to the public address Centre and other users, 

iv.To conduct apron inspection and ensure there is no fog, spillage and any obstacles that can endanger aircraft movement and remove any obstacles which will hinder the aircraft’s maneuvering on the apron,

v.To inspect aerobridges, automatic optical guidance system, flood lights and unusual pavement condition and report any damage, spillage or un-serviceability,

vi.To observe and ensure all apron movements (vehicles, equipment’s, staff and passengers) comply...

3 weeks ago


PRINTING OFFICER II (RE-ADVERTISED) - 1 POST
Chuo cha Taifa cha Usafirishaji (NIT)

Duties

                  i.    To assist in specified printing works in the Unit;

                ii.   

3 weeks ago


ASSISTANT LECTURER - HUMAN RESOURCE MANAGEMENT - 3 POST
Taasisi ya Uhasibu Tanzania (TIA),

Duties

.To prepare learning resources for practical and tutorial exercises;

ii.To conduct research, seminars and case studies;

iii.To carry consultancy and community services under supervision;

iv.To conduct lectures, research, tutorial seminars;

v.To work in cooperation with senior members of specific projects such as research and consultancy;

vi.To supervise student’s projects; and

vii.To perform any other related duties as may be assigned by supervisor.

3 weeks ago


ASSISTANT LECTURER - LAW - 2 POST
Taasisi ya Uhasibu Tanzania (TIA),

Duties

To prepare learning resources for practical and tutorial exercises;

ii.To conduct research, seminars and case studies;

iii.To carry consultancy and community services under supervision;

iv.To conduct lectures, research, tutorial seminars;

v.To work in cooperation with senior members of specific projects such as research and consultancy;

vi.To supervise student’s projects; and

vii.To perform any other related duties as may be assigned by supervisor.

 

3 weeks ago


ASSISTANT LECTURER - MARKETING - 3 POST
Taasisi ya Uhasibu Tanzania (TIA),

Duties

To prepare learning resources for practical and tutorial exercises;

ii.To conduct research, seminars and case studies;

iii.To carry consultancy and community services under supervision;

iv.To conduct lectures, research, tutorial seminars;

v.To work in cooperation with senior members of specific projects such as research and consultancy;

vi.To supervise student’s projects; and

vii. To perform any other related duties as may be assigned by supervisor.

 

3 weeks ago


ASSISTANT LECTURER - PROCUREMENT AND LOGISTICS MANAGEMENT - 1 POST
Taasisi ya Uhasibu Tanzania (TIA),

Duties

DUTIES AND RESPONSIBILITIES

i.To prepare learning resources for practical and tutorial exercises;

ii.To conduct research, seminars and case studies;

iii.To carry consultancy and community services under supervision;

iv.To conduct lectures, research, tutorial seminars;

v.To work in cooperation with Senior Members of specific projects such as research and consultancy;

vi.To supervise student’s projects; and

 

vii.To perform any other related duties as may be assigned by supervisor

3 weeks ago


CONSERVATION RANGER III – PLANT OPERATION - 3 POST
TANZANIA NATIONAL PARKS (TANAPA)

Duties

i.To carry out routine checks of the plant’s operating systems;

ii.To operate assigned plant as per standard operating procedures;

iii.To undertake minor service and repair of plants;

iv.To account for fuels, lubricants and spares parts; 

v.To record and maintain plant operations, repair and maintenance in logbooks; 

vi.To ensure cleanliness, security and safety of the plant; 

vii.To operate plant in performing assigned duties; and

viii.To perform any other related duties as may be assigned by a superior.

4 weeks ago


CONSERVATION OFFICER II – PROCUREMENT - 1 POST
TANZANIA NATIONAL PARKS (TANAPA)

Duties

i.To prepare tender advertisement documents;

ii.To issue approved tendering and contract documents;

iii.To communicate with user Departments on procurement needs/plan;

iv.To collect and maintain market price data base on various products;

v.To verify procurement payment vouchers;

vi.To prepare and review bidding documents and oversee evaluation of tender documents;

vii.To procure goods and services as per provided specifications by users and supervise receipts;

viii.To maintain Register of all contract awarded;

ix.To ensure and implement best practices in areas of work specialization; 

x.To undertake clearing and forwarding of goods;

xi.To participate in the preparation and implementation of the Organization's procurement plan; 

xii.To ensure contracts comply with bench marking, quality assurance, service...

4 weeks ago


ASSISTANT LECTURER (DEVELOPMENT POLICY AND PLANNING) - 2 POST
Chuo Kikuu Mzumbe

Duties

i.Undergo an induction course in pedagogical skills for those who had none before;

ii.Carry out lectures; conduct tutorials, seminars and practicals for undergraduate programmes;

iii.Prepare and present case studies;iv.Conduct and publish/disseminate research results; 

v.Recognize students having difficulties, intervene and provide help and support;

vi.Participate in consultancies and community services under supervision; 

vii.Attend workshops, conferences and symposia; and

viii.Perform any other duties that may be assigned by the relevant authorities

1 month ago


ASSISTANT LECTURER (ECONOMIC POLICY AND PLANNING) - 2 POST
Chuo Kikuu Mzumbe

Duties

i.Undergo an induction course in pedagogical skills for those who have not acquired them;

ii.Carry out lectures; conduct tutorials, seminars and practicals for undergraduate programmes;

iii.Prepare and present case studies;

iv.Conduct and publish/disseminate research results; 

v.Participate/contribute in curriculum development;

vi.Recognize students having difficulties, intervene and provide help and support;

vii.Guide students on various academic issues;

viii.Participate in consultancies and community services; 

ix.Supervise field practicals and undergraduate projects;

x.Attend workshops, conferences and symposia; and

xi.Perform any other duties that may be assigned by the supervisor

 

1 month ago


ASSISTANT LECTURER (MARKETING)(RE-ADVERTISED) - 2 POST
Chuo Kikuu Mzumbe

Duties

 

 i.Undergo an induction course in pedagogical skills for those who have not acquired them;

ii.Carry out lectures; conduct tutorials, seminars and practicals for undergraduate programmes;

iii.Prepare and present case studies;

iv.Conduct and publish/disseminate research results; 

v.Participate/contribute in curriculum development;

vi.Recognize students having difficulties, intervene and provide help and support;

vii.Guide students on various academic issues;

viii.Participate in consultancies and community services; 

ix.Supervise field practicals and undergraduate projects;

x.Attend workshops, conferences and symposia; and

xi.Perform any other duties that may be assigned by the supervisor

 

1 month ago


ASSISTANT LIBRARIAN(RE-ADVERTISED) - 2 POST
Chuo Kikuu Mzumbe

Duties

i.To undergo an induction course in pedagogical skills for those who had none before;

ii.To carry out lectures; conduct tutorials, seminars and practicals for undergraduate programmes in Library Studies;

iii.To prepare and present case studies;

iv.To conduct and publish/disseminate research results; 

v.To recognize students having difficulties, intervene and provide help and support;

vi.To participate in consultancies and community services under supervision; 

vii.To attend workshops, conferences and symposia; and

viii.To perform any other duties that may be assigned by the relevant authorities.

1 month ago


FOREIGN SERVICE OFFICER II - 15 POST
Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki

Duties

i.To prepare meeting agenda, minutes and record of discussions and provide reports on International related issues;

ii.To participate in several meetings and conferences held within and outside the country, bilateral & multilateral engagements and prepare reports accordingly;

iii.To prepare brief and taking notes to be used by the National leaders and Ministry high officials in several occasions such as bilateral meetings, multilateral forums, interviews etc;

iv.To make follow up on International related issues, analyze and advice accordingly;

v.To conduct extensive research on social, political and economic issues and provide recommendations;

vi.To keep records on several events with regards to diplomacy and global events; and

vii.To perform...

1 month ago


PUBLIC RELATIONS AND COMMUNICATION MANAGER - 1 POST
Bodi ya Utalii Tanzania

Duties

(i)  (i)Several years of relevant work experience in public relations, communications, marketing, or related fields.

(ii)Previous experience in managing public relations campaigns, media relations, and crisis communications.

1 month ago


MANAGER MICE (MEETING, INCENTIVE, CONFERENCE AND EXHIBITION) - 1 POST
Bodi ya Utalii Tanzania

Duties

(i)       To promote investment in tourism

(ii)     sector aimed at enhancing  ...

1 month ago


DIRECTOR OF MARKETING AND PROMOTION - 1 POST
Bodi ya Utalii Tanzania

Duties

(i)       To develop the board’s business and marketing strategy;

(ii)

1 month ago


MARKETING MANAGER (FOREIGN, REGIONAL AND DOMESTIC) - 1 POST
Bodi ya Utalii Tanzania

Duties

(i)       To manage and coordinate all aspects of marketing locally, regionally and international;

(ii)    

1 month ago


ASSISTANT MEDICAL OFFICER II - 1 POST
Chuo Kikuu Mzumbe

Duties

To practice general curative and preventive health services;

ii. To assist in performing emergency and planned surgical procedures;

iii. To assist in attending to obstetrics and gynecological cases;

iv. To assist in attending to general outpatient’s clinics;

v. To assist in conducting ward rounds; and

vi. To perform any other duties as may be assigned by the supervisor.

1 month ago


DIRECTOR OF E- BUSINESS, FINANCIAL AND AGENCY(RE-ADVERTISED) - 1 POST
Shirika la Posta Tanzania (TPC)

Duties

i. To formulate and implement short and long-term business plans for each SBU (E-Business, Financial and Agency) and put monitoring and evaluation mechanism;

ii.To achieve E-Business, Financial and Agency targets and ensuring financial targets and other agreed targets are met;

iii.To review working practices to ascertain if it is successful and if not, devise an alternative;

iv.To make sure safety regulations are adhered to as appropriate; 

v.To attend satisfaction needs of customers and respond accordingly;

vi.To install and implement an efficient performance management system for each SBU and build physical and non-physical resource capacity;

vii.To pursue financial viability of the Corporation through commercialization and product...

1 month ago